Bể dài 110cm rộng 50cm cao 60 cm
Toàn cảnh

Chính diện

Gần hơn

trên đám rêu là mấy em Red Cherry thế hệ thứ 3 sinh sản nhà em