Thế ở CB có thành viên ABV ko ạ. Sao em thấy ở CB bùn tẻ wa vậy????????