hồ của bạn hơi bị cao đấy, tuy nhiên nhìn bố cục cũng được đấy
trồng thêm vài cây thủy sinh thân cứng và cao ở phía sau sẽ đẹp hơn
chúc bạn có hồ đẹp