chào MP.
vì CCC (gọi tắt là 3C) của chú gợi nhớ PLT của anh, nên động lòng, đâm luôn mấy nhát...
bộ 3C của chú cần làm lại rất nhiều, riêng 1C thì nên làm lại toàn bộ, còn 2C và 3C đã có 2 cục lũa khá xinh, thì cần thêm đá cho đẹp.
bật mí nói nhỏ: người quen của Cáheo có nhiều đá phù hợp với bộ này...tra tấn hắn...nếu hắn không khai, pm cho anh...khẹckhẹc...