bác 5 ti cột rêu như thế là đẹp rồi, lớp này sẽ phủ châ chỉ của lớp kia và tạo điều kiện khi rêu mọc sẽ phủ xuống kín cục đá, chắc tại bác chụp gần quá nên mới thấy rối vậy thôi. chì cần bác thay mấy em hẹ nước bằng loại cây mảnh hơn và chụp xa ra một tí sẽ bật lên nét đẹp ngay, chúc mừng bác cùng điều trị với em bệnh đẻ hồ..ha...ha..ha...chúc năm mới phát tài nhé bác 5 ti.