Trích dẫn Gửi bởi aquatichung
Từ 1 quả rêu trong bể nano đã nhân lên thành những mảnh ball lăn lóc bay tứ tung đậu đâu dính đó, sinh trưởng không cần xắp xếp nhiều, rêu mọc lấn lướt hết các cây, lúc đầu thây khó chịu nhưng sau thấy hay hay, thành ra chủ nhân của bể để kệ cho rêu phát triển, nay giới thiệu vơi bà con bể rêu moss ball.
Rêu tự bám lên đá

Rêu moss ball đang phân nhánh

rêu moss ball lẫn vào rêu cá đẻ.


Hình bể:
bể đẹp wa........mà chú chẳng cho cháu cọng rêu bay lung tung nào cả.........lần sau chúng cháu đến.....mỗi thằng làm một nắm to cho vào mồm rồi về cho bõ.....................