@Hồng liễu và trân châu lá tròn của bác có vẻ hơi kém bác nhỉ???
Mình đang cố gắng khắc phục!

@mình thích cây gỗ lũala81m bân mua ở đâu vậy chỉ mình với
Ghé Anh Farsailam tha hồ mà lựa.

@Bể rất xanh, cây rất mướt nhìn đã mắt thật, nhưng đám thuỷ cúc phía trái có vẻ để đó không ổn lắm thì phải!
Cái chổ đó mình cắm tạm chờ ngân sách tăng lên là rước lọc ngoài về cắm lại!