pể của miu miu nhìn thương quá cơ gió mùa đông bắc sắp về rồi su huynh bảo mấy cái cây kia mọc nhanh lên đi