cái bể nè cây cối lên tốt...nhưng mà có điều là che hết cả khúc gỗ rùi..thế nè thì điểm nhấn của bể là khúc lũa mất công sưu tầm hơi phí roài..theo em anh nên làm 1 bể theo kiều amano thì nổi lũa hơn..hoặc ko nhổ bớt đám bilyxa đi roài cho dịch khúc lũa ra ngoài...trồng huyết tâm lan ra đằng sau !!..hoặc do ở ảnh nè bé nên nhìn lũa ko được rõ..em nhận xét vậy có chi sai anh bỏ quá nha...hii thank !!