theo em thì tiền cảnh nên trồng 1 cây súng đỏ và 1 ít ngưu mao chiên nhìn sẻ rất đẹp