Đúng là Pianist ở ngoài bắc.Độ này bạn chiuk khó chăm chút bể quá nhỉ,cây cối lên tương đối tốt.