Nghe khen dữ quá hôm nay em quyết xem cho được cái bể mỏng tang của "nghệ nhân" Cuong_2485[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/biggrin.png[/IMG] . quả o hổ danh giò thủ.. úi lộn cao thủ [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/24.gif[/IMG] bể mới có 5 ngày mà cây phát triển cưc đẹp [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/eek.png[/IMG] . Cầm lòng không nổi chụp vài tấm về post lên spam chơi[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/biggrin.png[/IMG]