gửi Hoang Chi: Nếu bạn có vấn đề gì khó khăn mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn để bạn có thể setup được bể của bạn. có gì cứ liên hệ qua số 0988833688 nhé.