Bể em mới setup trước tết mong các bác cho ý kiến.
KT: 60x40x45
Nuôi 6 con thần tiên, 4 con neon, 3 con bống + 2 con lông vũ.[IMG][/IMG][IMG][/IMG]