em thấy hình như có cá Otto thì phải. Con nì ăn rêu thì khỏi phải chê!!! Nhưng đây là lần đâu tiên em thấy con này trong một hồ ở VN