Hiện e có một bể thủy sinh dài 1,6m đã
Chơi 3 năm, e cần bảo dưỡng và thay thế bố cục, và bảo dưỡng định kỳ có bác nào làm chuyên nghiệp thì mọi người mách e với nhé, thanks