Chào các bạn, mình là thành viên mới, mình đang tập tành chơi bể thủy sinh nên chưa có kinh nghiệm setup, bố cục bể. Nên mạn phép lên đây nhờ các bạn cho mình lời khuyên về bố cục danh cho bể như trên.