Các tiền bối biết cửa hàng nào gần thanh xuân hà nội sửa bể tại nhà chỉ giúp e. Và giá cả ntn ạ.
Muốn tự dán nhưng kinh nghiệm non nên thuê về cho chắc ăn[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/8.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/8.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/8.gif[/IMG]