Các bac cho e hỏi cấu hình trên có chịu đc lực ko ạ. E ghê lắm
Thank all!