Hồ mình đang bị gì vậy? Mình thay nước xong nó lại xuất hiện thêm nhiều cái đó.... [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG]