Em rất thích chơi cá cảnh, hiện tại nhà em có 1 bể cá rất lơn nhung chỉ có 3 con cá 3 loại. hôm bạn em đến nhà chơi nói mày sinh 86 không nên chơi cá cảnh. 86 mệnh hỏa, mà gặp thủy nữa, tương khắc không phát tài được. các pác cho em ý kiến với