Kích thước hồ 120x35x60
Gỗ hóa thạch
Nền sMKII

Em mới dụng đá tạo khối chưa trải phân nề ae xem vậy có ổn chưa????