Em mới xây bể >1thang, và nhà sài nước giếng
Thời gian vừa qua nhận thấy cây không phát triển tốt, cây mới cấm vào thì khoảng 3-5 ngày sau bị bám nâu nâu như rêu hay sao ấy.. và cây nào cũng vậy
Vài nhánh trân châu ngọc trai mới nhú thì xanh um, nhưng vài ngày sau lại bị bám nâu như anh chị nó...
Em không biết có phải do nước không ? Và khắc phục như thế nào ? mong mọi người giúp đỡ