Tình hình là e dự định làm 1 bể tép full tép vàng với những thông tinh sau đây a e xem rùi cho e ý kiến nhé [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/biggrin.png[/IMG] tính chơi 1 lần toàn đồ xịn chơi cho thích luôn về sau luôn.
Thiết kế là chơi theo dạng kiểu bể tép ong cho nó nhìn tép cho thích mắt

Bể 40x35x35:350k
Nền ADA cũ + 1 ít mỡi.(Cũ thì e tính luộc lên xong ms set lại.Còn khoảng 4-6kg nền)
VLL EHEIM :700k/2l
Denitrat chưa rõ: xài cho lọc thác
lọc đáy khoảng 50-120k gì đó
Lọc thác xài loại cũ hoặc mua cái nhỏ mới khoảng 80-100k
Mieng khu doc:380k
vien khoang :100k/bịch
DF-500: 780k
pre:370k
Sủi:Sera Air 110 Plus 150k
Lọc sủi bio đôi 120k
Rêu flame 80k + MOSS BALL 2 cục 100k + xin 1 cây 2 cây sao nhỏ:- [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/biggrin.png[/IMG]
Cư dân : tép vàng khoảng 20 nhóc 25-30k/nhóc
Tổng : 3.900.000 [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/smile.png[/IMG]) như dự tính thì nó rơi khoảng gần 4 củ [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/tongue.png[/IMG]
Thiết kế cơ bản như sau: