Em thích chế tác hơn là mua sẵn...
Hiện đang xài 1 bình DIY co2 , đang tò mò muốn làm cốc trộn nên xin hỏi các bác chỉ giáo thêm..
Nếu ko em có thể xài loại cốc trộn nào tốt nhất ??
Máy nhà lộc thác loại nhỏ em đang cho đầu ra khí ở dưới ống bơm của lọc không biết được ko??