Mọi người cho mình hỏi tên cây này là gì và cách trồng ra sao? Ngoài ra xin chỉ giúp cách buộc rêu Java và cách trồng cây la hán xanh. Cám ơn mọi người nhiều.