mới set up bể 60 40 40 dài cao rộng[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/11.gif[/IMG]
với thế tích bể như thế sài lọc nào la hớp lý để nuôi cá vàng( nó ị nhìu nhớt và dơ lắm) ạk? e giờ chỉ có 1 sũi oxy thui, còn về lọc( bơm) k biết dùng loại nhiu w? để phù hợp bể 60 của em.
thứ 2. e định mua vài câu nhựa cậm đáy và cái núi nhỏ dc k ? hiện giờ e nuôi 4 con hdh cỡ < 2 ngón tay hà, k có lọc@@