Power sand + ADA mới cho độ ổn định dưỡng chất lâu dài bạn ạ. dùng ADA ko thì sẽ sớm phải dùng phân nước, phân nhét thôi