Tình hình là TCN của em nó cứ ngóc đầu lên mới đau các bác ạ. các bác xem giúp em xem thế nào với. em dùng 4 bóng T5Ho hjx
http://www.*****************/forum/sho...d.php?t=115464

thnak các bác!