Em mới setup bể hôm qua.
Em dùng nền nham thạch, phân RH đen, cây em dùng Tcnb và nmc. sau 1 đêm sáng nay dậy thì e thấy ở một vài chỗ phân có hiện tượng này, ai có thể cho em biết đây là bình thường hay bệnh/tảo gì không ạ?
nếu là bệnh thì phải xử lý ra sao ạ?