Em muốn xin 1 số laọi cây cắt cắm, bác nào có lòng hảo tâm thi cho e xin 1 ít nhé. Vì e không thể post bài ở phần Đổi, tặng, cho nên e post ở đây vậy mong ADM đừng xóa nhé. hii sdt của e là 0983434385 nếu có các bác sms cho e 1 cái, e ở Hà nội hii. thank all