Mình có hồ kích thước 25x40x25 (cm). Muốn làm thủy sinh xin các thành viên chia sẻ kinh nghiệm.
Mình hiện ở Gò Vấp. Muốn tìm mua đồ.
Tks các thành viên trước nhé!
Mong sớm được phản hồ.