mình ở hn có cái bể 1m x 0.6 x 0.6 muốn làm bể thủy sinh.có bác nào chỉ hộ chỗ mua đất nền,cây,cá với.