Trích dẫn Gửi bởi classicdhxd
Oạch,

Em định dùng 2 máng thôi (4 bóng 10000k, 30w). Bể 1m2 phải xài đúng bóng 1m2 hả bác.
nếu dùng bóng ngắn hơn thì 2 đầu bể sẽ thiếu sáng bác ạ