Trộn chế gắn với lọc trước khi nước vào bể tốt đấy bạn ạ . Bên hàng của Mini hay dùng trộn chế bạn có thể ra hỏi tham khảo anh Giao ở 60 Tràng Thi mình thấy cái trộn đó rất tốt chân trau cao thở liên tục cứ như đang sục oxi ấy đẹp lắm . Mình thấy cây thở tốt lắm . Tốt hơn trộn mua nhiều . Nhưng phải canh liều lượng ko tan nhiều quá cá dễ bị ngộp . Còn cái kia thì chịu tốn tí co2 mở to ra chút cũng ok . Thấy cây thở tốt là được . Có mặt lợi mặt hại cả mà . Hai loại cây hay thở là chân châu Nhật với chân châu cao . Cứ hai loại đấy thở được là yên tâm .