thông số hồ 60x40x30
nền RH 10l
trồng rêu thường , cỏ nhật , lá hẹ,......
2 đèn thường ,co2 ko , đèn để 10h/ngay
ko hiểu sao cỏ nhật cứ héo từ từ rồi chết . mãy bác chĩ e làm sao cây phát triển tốt và xanh nha , cảm ơn mấy bác nhiều [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/11.gif[/IMG]