-Thoai anh T để bạn ấy tự mày mò đi,ko cần mình giúp đâu.