Mình là mem mới xin có lời chào BQT và các mem của Aquabird. Rất mong dc học hỏi từ BQT và các mem.