Hay lắp 1 bóng đèn MH 250 W vào để xem cây thở , đảm bảo thở " hùng hục " luôn ý .