Em ở gần Hoàng Hoa Thàm HN.
Em có thể mua các thứ đủ để làm 1 bể sinh thái theo ý mình, nhưng e k co kiến thức để duy trì vào bảo quản, cụ thể là như thế này mong được giúp đỡ.
- có diện tích bể 55x40x40
- ý chính của em là hệ thống ôxy - lọc, ánh sáng các thứ...(các thứ khác có thể làm theo nhưng những kiến thức này thi hoàn toàn k biết).
- Đèn thì dùng đèn gì và như thế nào để cây có thế lớn,
- ôxy-lọc thì phải đảm bảo yếu tố gì.
- lúc nào thì nên thay nước và thay ntn.
- và dùng như thế nào cho tiết kiệm diện.