vô tình lên youtube xem được video này, mình post lên cho mọi người tham khảo ( nếu trùng thì mọi người thông cảm nhé )

<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/ixCZA1F9HIU?version=3&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfc fcf&feature=player_embedded">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ixCZA1F9HIU?version=3&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfc fcf&feature=player_embedded">
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="allowfullscreen" value="true">
</object>

Thân Chào!