Trích dẫn Gửi bởi chubodoi
http://thuysinh.org/forum/showthread.php?t=14625 bạn cần fân nền thì vô đây có nhìu loại nhé
quảng cáo tranh thủ kinh ( 123 đủ 50 kí tự chưa nhỉ )